YSK Etterutdanning persontransport (35t)


Dette er kurset for deg som har yrkessjåførkompetanse for persontransport. Du må ha grunnutdanning i klasse D1, D1E, D eller DE.

Myndighetene har innført krav om regelmessig etterutdanning av alle yrkessjåfører. YSK Etterutdanning skal sikre at du som yrkessjåfør har kunnskap om den seneste utviklingen innenfor transport – og logistikkbransjen. Kursets innhold retter seg spesielt mot trafikksikkerhet og optimal bruk av kjøretøy.

Velkommen til YSK Etterutdanning Persontransport hos Transportkompetanse Nord! Vi er en del av Transportkompetanse, som er Norges største leverandør av YSK Etterutdanning for person – og godstransport. Gjennom oss og Transportkompetanse gjennomfører vi årlig omkring 200 kurs rundt i hele landet. Hos oss skal du som kursdeltaker føle deg ivaretatt og vi ønsker å gjøre vårt ytterste for at du skal få en positiv opplevelse. Gjennom kurset legger vi stor vekt på praktisk lærdom og erfaringsutveksling mellom deg og de andre kursdeltakerne.

Ønsker du å utvide kompetansen din for persontransport til å også gjelde for godstransport? Da kan du gjennomføre en utvidelse av kurset. Dette er et alternativ under påmelding

Viktig informasjon
Husk at du må ha gyldig førerrett i perioden du tar YSK Etterutdanning. Husk at du må sjekke utløpsdatoen på ditt førerkort. Dersom dette er utgått, må du ordne dette før kursstart.

Etterutdanningen kan kun gjennomføres av den eller de førerkortklassene du har fra før. Du må ha grunnutdanning. Dersom du har tatt førerkort for buss før 10.09.2008, eller har tatt lastebil før 10.09.2009, har du grunnutdanningskravet dekket selv om du ikke har gjennomført grunnutdanningen.

Deler av undervisningen kan innebære praktiske øvelser utendørs. Vi anbefaler alle å sjekke værmelding og kle seg etter været. Du må ha med deg følgende utstyr og klær som du må ha med for å gjennomføre noen av de praktiske øvelsene:

  • Arbeidsklær / varme klær
  • Eventuelt behov for verneutstyr knyttet til brannøvinger holdes av Transportkompetanse Nord.

Det er krav til kjøretøy til Modul 5 – Optimal kjøring. Du må som kursdeltaker disponere egen bil med kjørecomputer som viser og kan måle forbruk av drivstoff. Følgende krav stilles til kjøretøy:

  • D1 – Du skal benytte kjøretøy som tilsvarer ditt hovedkjøretøy med samme totalvekt på begge turene.
  • D - Du skal benytte kjøretøy som tilsvarer ditt hovedkjøretøy med samme totalvekt på begge turene.

Vi har ikke anledning til å omgå dette kravet.

Dersom du ikke har anledning til å stille med eget kjøretøy, må du ta kontakt med oss. Vi kan være behjelpelig med å skaffe kjøretøy. Vær oppmerksom på at dette vil gi deg en ekstra kostnad.

Kursets innhold
Etterutdanningen består av totalt 35 timer som er fordelt på 5 dager. Det er 7 undervisningstimer hver dag. Du må ikke ta eksamen, men det er krav om 100% oppmøte for å få godkjent opplæring. De 35 obligatoriske timene må gjennomføres i løpet av 6 måneder.

  • Modul 1 – Introduksjon, kjøreteknikk, optimal bruk av tunge kjøretøy, HMS og ulykkesberedskap
  • Modul 2 – Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon, og kjøretøyets konstruksjon og virkemåte
  • Modul 3 – Transportens vilkår, avtaler, lover og forskrifter
  • Modul 4 – Persontransport i praksis, sikring av last i buss og busspassasjerers rettigheter.
  • Modul 5 – Optimal og sikker atferd på veg i lastebil/buss, risikoforståelse, defensiv kjøring.

Hvem bør delta på etterutdanning person?
Dersom du transporterer personer med buss eller minibuss mot vederlag, må du ta etterutdanningen for å praktisere som yrkessjåfør. Dette gjelder klasse D1, D1E, D og DE. Gjennom etterutdanningen skal du reflektere rundt egne erfaringer sammen med andre, samt repetere kunnskap som du sitter på som yrkessjåfør. Du blir også oppdatert på den seneste utviklingen og oppdatert på regelverket.

Om du skal kjøre tunge kjøretøy privat (for eksempel trekke campingvogn med en lett lastebil eller skal kjøre minibuss som familiebil) er det ikke behov yrkessjåførkompetanse. Skulle du være i tvil om din situasjon anbefaler vi at du kontakter oss for en avklaring.

Språk
Kurset blir holdt på norsk, og dermed er det et krav at du som kursdeltaker forstår og gjør deg forstått i språket.

Undervisningsform
Undervisningen vil foregå i klasserom og gjennom praktiske øvelse. Dialog og elevaktivitet vil bli vektlagt. Klasserom og praktisk undervisning

Sted
Liste med steder

Påmelding
Påmeldingsfrist er satt til én uke før kursets start. Påmelding er bindende. Dersom du av ulike grunner ikke kan møte opp på kurset, ber vi deg om å gi beskjed til oss umiddelbart.

Dersom du av ulike årsaker blir forhindret i å fullføre etterutdanningen som planlagt. Enten det gjelder sykdom eller andre omstendigheter, vil vi tilrettelegge for manglende fremmøte.

Vi gjennomfører hyppig etterutdanning i hele Norge, derfor vil vi sammen kunne finne en løsning som passer ditt behov best.

Ønsker du Yrkessjåførkurs Grunnutdanning?
Dersom du ønsker yrkessjåførkompetanse må du først gjennomføre grunnutdanning. Transportkompetanse Nord er del av Transportkompetanse og TK Gruppen, og vi tilbyr Yrkessjåfør Grunnutdanning over hele Norge. Dersom du ønsker å melde deg på grunnutdanning kan du kontakte oss for mer informasjon.

Kommende kurs

Er du interessert i dette kurset?

Ta kontakt med oss på telefon, epost eller via kontaktskjema.